JOURNAL OF CAPITAL MARKET AND BEHAVIORAL FINANCE


Journal of Capital Market and Behavioral Finance to czasopismo wydawane w zakładzie Finansów Korporacji na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wersja elektroniczna.

Redakcja wdraża procedurę zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych oraz przestrzega zasad recenzowania prac napływających do redakcji czasopisma zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon oraz bazie CEEOL.


Historia, cele i zakres tematyczny

Journal of Capital Market and Behavioral Finance jest wydawane od roku 2014 przez Zakład Finansów Korporacji na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Celem periodyku jest publikowanie oryginalnych wyników empirycznych badań porównawczych z zakresu nauk ekonomicznych i finansowych. W ramach badań ekonomicznych i społecznych, szczególnie istotne jest znaczenie:

 1. Zagadnień finansowych:
  1. rynku kapitałowego,
  2. bankowości,
  3. rachunkowości zarządczej,
  4. rynku finansowego,
  5. kursów walut,
  6. transferu technologii,
  7. ekonomii rozwoju.
 2. Zagadnień mikroekonomicznych, związanych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Redakcja Journal of Capital Market and Behavioral Finance zachęca naukowców, doktorantów, do publikowania artykułów naukowych.